Polityka prywatności w „HOVAWARTY” Fundacja pomocy hovawartom obowiązująca od 25.05.2018r.

1.Wszelkie dane adoptujących wykorzystywane są do:
a. podpisywania umów adopcyjnych podopiecznych fundacji,
b. utrzymywania kontaktu z adoptującymi w celu uzyskania informacji o dobrostanie adoptowanego psa, udzielania porad i pomocy w różnym zakresie
2.Dane kontrahentów wykorzystywane są w celu przeprowadzenia procesów księgowych.

2. Od lutego 2018 r faktury w formie papierowej przekazywane są do biura rachunkowego w celu przeprowadzania procesów księgowych i doradczych. Biuro rachunkowe zobowiązane jest do odpowiedniego zabezpieczenia w/w danych i nie przekazywania ich nieuprawnionym podmiotom i osobom.

3. Do danych adoptujących w formie papierowej i elektronicznej mają dostęp :
członkowie rady i zarządu fundacji
Dane w formie elektronicznej zabezpieczone są poprzez standardowe zabezpieczenia dostępne na poziomie systemów operacyjnych użytkowanych na komputerach członków rady i zarządu fundacji, jak również poprzez zestaw oprogramowania antywirusowego i szyfrującego.
Dane w formie papierowej znajdują się w siedzibie fundacji. Dane te są zabezpieczone systemami antywłamaniowymi. Osoby nieupoważnione nie mają do nich dostępu.

4. Dane osobowe zawarte na portalu społecznościowym są zabezpieczone poprzez standardowe zabezpieczenia dostępne na poziomie portali społecznościowych.

5. Rada i zarząd fundacji zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych adoptujących.

6. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Hovawarty.

7. Adoptującym przysługuje prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

8. Dane osobowe kontrahentów i adoptujących przechowywane są przez ustawowo obowiązujący czas,co wynika z przepisów prawa.